نکات قابل توجه در دریافت گواهینامه :

1- کد ملی حتما به صورت لاتین وارد شود

2- کد ملی بدون صفر ابتدا وارد شود

3- نسبت به انتخاب فایل png در دانلود اقدام فرمائید.

 

 

 [cm]