حذف امتیاز آموزشی از دوره های دانشسرای والیبال جهت مطالعه متن کامل کلیک کنید
حذف امتیاز آموزشی از دوره های دانشسرای والیبال جهت مطالعه متن کامل کلیک کنید
0
0

کتاب ها

ذهنت را مربیگری کن

درس هایی از هنر و علم مربیگری والیبال

لینک دانلود این کتاب بعد از تکمیل فرایند خرید در دسترس شما قرار میگیرد و همچنین از طریق ایمیل برای شما ارسال میگردد

غیر قابل خرید

 

 

تمرینات قدرتی و تدوین برنامه تمرینی مقاومتی در والیبال

لینک دانلود این کتاب بعد از تکمیل فرایند خرید در دسترس شما قرار میگیرد و همچنین از طریق ایمیل برای شما ارسال میگردد

هزینه خرید : 40 هزار تومان

 جهت خرید این کتاب از گزینه زیر اقدام نمایید

 

والیبال پیشرفته تاکتیک ها و استراتژی ها

لینک دانلود این کتاب بعد از تکمیل فرایند خرید در دسترس شما قرار میگیرد و همچنین از طریق ایمیل برای شما ارسال میگردد

هزینه خرید : 20 هزار تومان

 جهت خرید این کتاب از گزینه زیر اقدام نمایید

 

کتاب پرورش مهارت ها (نسخه کاغذی )

لینک دانلود این کتاب بعد از تکمیل فرایند خرید در دسترس شما قرار میگیرد و همچنین از طریق ایمیل برای شما ارسال میگردد

هزینه خرید : 40 هزار تومان

 جهت خرید این کتاب از گزینه زیر اقدام نمایید

 

 

کتاب تغذیه و فیزیولوژی والیبال

لینک دانلود این کتاب بعد از تکمیل فرایند خرید در دسترس شما قرار میگیرد و همچنین از طریق ایمیل برای شما ارسال میگردد

هزینه خرید : 20 هزار تومان

 جهت خرید این کتاب از گزینه زیر اقدام نمایید

 

کتاب پرورش مهارت ها (نسخه الکترونیکی )

لینک دانلود این کتاب بعد از تکمیل فرایند خرید در دسترس شما قرار میگیرد و همچنین از طریق ایمیل برای شما ارسال میگردد

هزینه خرید : 30 هزار تومان

 جهت خرید این کتاب از گزینه زیر اقدام نمایید

 

مدیریت استعداد ها در والیبال

لینک دانلود این کتاب بعد از تکمیل فرایند خرید در دسترس شما قرار میگیرد و همچنین از طریق ایمیل برای شما ارسال میگردد

 

غیر قابل خرید

 

 

اصول مربیگری والیبال

لینک دانلود این کتاب بعد از تکمیل فرایند خرید در دسترس شما قرار میگیرد و همچنین از طریق ایمیل برای شما ارسال میگردد

هزینه خرید : 20 هزار تومان

 جهت خرید این کتاب از گزینه زیر اقدام نمایید

 

 

والیبال پایه برای نونهالان و نوجوانان

لینک دانلود این کتاب بعد از تکمیل فرایند خرید در دسترس شما قرار میگیرد و همچنین از طریق ایمیل برای شما ارسال میگردد

هزینه خرید : 10 هزار تومان

 جهت خرید این کتاب از گزینه زیر اقدام نمایید

کتاب والیبال 611

لینک دانلود این کتاب بعد از تکمیل فرایند خرید در دسترس شما قرار میگیرد و همچنین از طریق ایمیل برای شما ارسال میگردد

 

 

هزینه خرید : 20 هزار تومان

 جهت خرید این کتاب از گزینه زیر اقدام نمایید

فرهنگ واژگان تخصصی والیبال

لینک دانلود این کتاب بعد از تکمیل فرایند خرید در دسترس شما قرار میگیرد و همچنین از طریق ایمیل برای شما ارسال میگردد

هزینه خرید : 10 هزار تومان

 

question