حذف امتیاز آموزشی از دوره های دانشسرای والیبال جهت مطالعه متن کامل کلیک کنید
حذف امتیاز آموزشی از دوره های دانشسرای والیبال جهت مطالعه متن کامل کلیک کنید
0
0

فایل های مکمل دوره تمرینات تخصصی لیبرو

جهت دانلود بر روی عنوان فایل ها کلیک کنید

 

استقامت و قدرت

فار اول

قدرت و چابکی

هنگام مسابقات

question