0
0

فایل های مکمل دوره آنالیز

دانلود ویدئو بازی برزیل – ایتالیا ( فینال المپیک 2016) ویژه آنالیز

 

فایل های مکمل جلسه اول دوره آنالیز

فایل های مکمل جلسه سوم دوره آنالیز

دانلود نرم افزار Essential_Stats_Volleyball (نسخه اندروید)

attack in rotations

فرم خام ارزیابی تکنیکی بازیکنان ( تهیه شده توسط آقای محمدحسین شیخ الااسلامی)

فرم خام تحلیل حمله در هر چرخش ( تهیه شده توسط آقای محمدحسین شیخ الااسلامی)

فایل های مکمل جلسه پنجم دوره آنالیز

 

question