با سلام در صورتی که قبلا عضو گروه وات ساپ علم والیبال گردیده اید نیاز به ثبت نام مجدد نمیباشد.