0
0

سیستم های انرژی در والیبال

نمایش یک نتیجه

سمینار تخصصی علم والیبال برای مربیان و بایکنان

  1- کاربردهای بیومکانیک در والیبال 2- تغذیه ویژه بازیکنان والیبال 3- سیستم های انرژی در والیبال 4- کاربردهای روانشناسی در والیبال 5- تمرینات پیشگیری از آسیب های والیبال 6-...
۱۵۰,۰۰۰تومان
121 جواد مهرگان
 
شرکت در دوره
question